Съоръжения за очистване и обезмирисяване на газове

Съоръженията са предназначени за очистване на прахови или други частици от изходящите газове на различни видове сушилни и обезмирисяването им при наличие на неприятни миризми. Прилагат се съоръжения за сухо и мокро очистване в зависимост от вида на пречистваната вредност. При наличие на конкретен проблем, моля, свържете се с нас за решаването му.