Пневматични сушилни

Пневматичните сушилни се използват във фармацевтичната, химическата и хранителната промишлености за сушене на насипни субстанции с малка едрина на частиците, както и за сушене на пастообразни материали и гъсти пулпове, чиито крайни продукти са под формата на фин прах. Размерът на частиците може да варира от 20 µm до 3 mm.

СПС 15 СПС 50 СПС 100 СПС 600 СПС 1000
Производителност по изпарена вода, kg/h 15 50 100 600 1000
Работна площ, m2 16 25 40 70 120
Начална влажност на продукта, % до 80
Крайна влажност на продукта, % 0,5 - 4
Мощност на вентилатора, kW 2,2 5,5 7,5 22 45
Размери на работната камера, D/H, mm 200/2800 300/3500 500/4000 800/4800 1200/5500