Сушилни с кипящ слой

Сушилните с кипящ слой се използват във фармацевтичната, химическата и хранителната промишлености за сушене на насипни субстанции, за гранулиране и агломериране, инстантиране и охлаждане на продуктите. Оборудването позволява в един апарат да се извършват три операции – смесване, гранулиране и сушене. Размерът на гранулите може да варира от 200 m до 6 mm и повече.

Апарати с периодично действие

КСП 45 КСП 100 КСП 220 КСП 670 КСП 1000
Обем на камерата, dm3 45 100 220 670 1000
Капацитет, kg 15 30 60 200 300
Разход на пара, kg/h 20 60 120 340 450
Разход на електричество за подгряване, kW 12 20 30 - -
Мощност на вентилатора, kW 3 5,5 11 22 30
Размери на работната камера, D/H, mm 700/2500 860/2800 1000/3000 1400/3500 1700/4800

Апарати с непрекъснато действие

КСН 20 КСН 50 КСН 125 КС 250 КС 350
Площ на решетката, m2 0,2 0,5 1,25 2,5 3,5
Изпарена вода, kg/h - Агломериране 15 40 100 190 250
Изпарена вода, kg/h - Гранулиране 30 80 180 350 500
Размери на камерата, mm B, L, H 780/1000/3300 910/1450/3500 1200/2300/4800 1400/3300/5000 1600/4000/5300