ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНЦЕНТРИРАНЕ И СУШЕНЕ НА ПРОДУКТИ

Технологичният център на ТСТ ООД предлага техническа и технологична помощ в областта на концентрирането и сушенето на продукти в хранителната, химическата и биотехнологичната производителности за производители, технолози и всякъкъв вид специалисти. Консултациите включват снабдяване със съществуваща научна информация, техническо обучение, предлагане на готови технически решения за реализиране на различни производства и изпълнение на предварителни проучвания за развитие и внедряване на нови продукти. Центърът разполага с 200 кв. м. работни помещения оборудвани с пилотни инсталации за осъществяване на всички видове сушилни процеси и специализирана аналитична техника за анализ на изходни и сушени продукти и ингредиенти. Пилотното оборудване инсталирано в центъра е подходящо и за изследване, и мащабиране на промишлени инсталации.


Технологичният център на ТСТ ООД предлага най-добрата възможност за създаване и тестване на нови продукти и процеси, за внедряването им производствата, както и за развитието на нови идеи в съществуващи процеси. Специалистите на ТСТ ООД могат да направят оценки на процеси и технологии за производство на сушени продукти на ниски цени. Предлагаме, също така и консултации и обучение на специалисти за оборудване проектирано и конструирано в ТСТ ООД.


Най-важното предназначение на пилотното обоудване в технологичния център е възможността да се провежда тест за пригодност на определен продукт към желан от клиента краен вид на продукта или желан процес на сушене. Тестът за пригодност е първата крачка при определяне на най-подходящия сушилен процес и апарат за осъществяването му. Ако продуктът отсъства от нашите изследователски разработки, тестът за пригодност може да се направи с малки количества влажен материал – около 10 л течен продукт или около 5 кг твърд (прахообразен) материал. Когато има сключен договор за доставка на сушилно оборудване, тестът за пригодност е безплатен за клиента. Ако тестът се окаже удачен пилотното изследване се използва, за да се определят оптималните топло- и масообменни процеси необходими за проектирането на сушилната инсталация. Така най-точно се гарантира заложената производителност и енергийната ефективност на оборудването!


Технологичният център на ТСТ ООД може да се използва и за откриване на някои трудности или неочаквани проблеми при процеса сушене и за отстраняването им използвайки минимални количества обработван материал.


Заедно с всички тези възможности пилотното оборудване на ТСТ ООД може да се използва и за наработване на малки количества продукти, с които да се тества пазара. По време на такъв вид дейност с нашето пилотно оборудване може да се осигури и обучение на Ваши специалисти и оператори при работата с подобни съоръжения.