Сушилни за дървесни стърготини, талаш, трици и дробенки

За изсушаване на дървесни стърготини, талаш, трици или дробенки могат да се използват сушилни с кипящ слой, пневматични, барабанни, кондуктивни или лентов тип апарати. Изборът на съоръжение зависи от големината и влажността на дървесните частици, от вида на топлоносителя, от желаната производителност и разхода на енергия за реализиране на процеса.

При толкова много параметри влияещи върху правилния избор на съоръжение, е желателно да се консултирате със специалист, който ще Ви помогне да вземете най-точното решение съобразно Вашата технология и възможности.

"ТСТ" ООД предлага сушилни за дървесни стърготини, талаш, трици или дробенки с капацитет от 100 до 5000 kg/h сух продукт. За по-подробна информация направете запитване.