Камерни, тунелни и лентови сушилни за плодове и зеленчуци

Използват се за сушене на плодове, зеленчуци и билки. При камерните и тунелните сушилни нарязаните плодове, зеленчуци или билки се поставят в тавички, които се нареждат на стелажи или колички, разположени в сушилната камера. При лентовите сушилни продуктът се придвижва непрекъснато през сушилната камера разстлан върху телена лента от неръждаема стомана. Прилаганият от нас метод на подаване на сушилния агент към обработвания продукт при камерните и лентовите сушилни отгоре-надолу има редица преимущества пред най-често използваните методи – обдухване на продукта успоредно над тавите (лентата), или продухване на тавите (лентата) с материал отдолу-нагоре:

  • предотвратява се възможността за отнасяне на изсушения продукт, вследствие на което скоростта на сушилния агент може да се увеличи значително. Това води до съществено съкращаване времето за сушене през втория период, когато температурата на материала не трябва да се увеличава над допустимите стойности;
  • интензифицира се сушилния процес, особено през първия период на сушене, когато скоростта на въздуха е основен режимен параметър;
  • гарантира се равномерно разпределение на сушилния агент по сечението на тавите или лентата. Избягват се застойните зони и локалното прегряване на материала.
  • плътността на зареждане на материала върху тавите или лентата се увеличава с около 30 %.
СКШ 24 СКШ 50 СКМ 3-1 ТСИ 5 ЛСИ 200 ЛСИ 400
Производителност по суров лук, kg/24 h 700 1500 2000 7000 7500 9500
Производителност по сушен лук, kg/24h 95 200 270 950 1000 1270
Работна повърхност, m2 24 50 17 320 - -
Топлинна мощност, kW 55 90 120 300 310 350
Електрическа мощност, kW 2,5 5 4,4 18 22 44
Габарити, mm 2500х1400
х2200
2500х2800
х2200
1800х3100
х2100
11500х5500
х3300
2800х3500
х28200
2800х3500
x42000